Drybox 5-minuterstest

Snabbtest för att indikera om det finns skadligt mögel
i en fastighet. Baseras på ny, patenterad teknologi.